Download - Vietsub
Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman

infomation - Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman

Title Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman Category Movie Ultraman Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2016

Description - Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman

Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman  bắt đầu với những tóm tắt về các sự kiện trong quá khứ từ bộ truyện. Quay trở lại với cốt truyện hiện tại, Alien Fanton Guruman kể lại câu chuyện về Ultraman chiến đấu vì hòa bình trong thiên hà.

Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman

Trong bài tường thuật, anh nhớ lại một trận chiến mà Ultraman đã tham gia chống lại Alien Baltan. Quay trở lại hiện tại, anh ta bất mãn vì Rui và Mamoru không nghe câu chuyện của anh ta, vì hai người đã nghe về nó trước đó nhiều lần nhưng sớm thu hút sự chú ý của họ bằng cách cho họ thấy phát minh mới nhất của anh ta: một bản sao của Beta Capsule.

Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman 2016

Sử dụng điều này, Guruman cố gắng triệu hồi Ultraman ban đầu nhưng không thành công và tạo ra một vụ nổ lớn trong phòng thí nghiệm như một hiệu ứng phụ, đến mức Rui nhận xét:

download - Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman vietsub

Comment - Ultraman X The Movie: Here He Comes! Our Ultraman