Download - Vietsub
Ultraman

infomation - Ultraman

Title Ultraman Category Series Ultraman Vietsub Episodes 39 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1966

Description - Ultraman

Ultraman: Một loạt Ảo ảnh hiệu ứng đặc biệt loạt phim truyền hình Ultra Q, mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là phần tiếp theo hay phụ bản.

Ultraman 1966

Ultraman

Chương trình được sản xuất bởi Tsuburaya Productions, và được phát trên Hệ thống phát thanh Tokyo (TBS) từ ngày 17 tháng 7 năm 1966 đến ngày 9 tháng 4 năm 1967, với tổng cộng 39 tập (40, tính cả phần đặc biệt trước khi ra mắt vào ngày 10 tháng 7 , 1966).

Ultraman 1966

Ultraman 1966

Mặc dù Ultraman là loạt đầu tiên có Ultra-Being, nhưng nó thực sự là chương trình thứ hai trong Ultra Series; Ultra Q là người đầu tiên.

Trên thực tế, Ultraman mở ra với logo Ultra Q phát nổ thành logo Ultraman.

Ultraman cuối cùng đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng lớn ở Nhật Bản và sau đó là Châu Á và phần còn lại của thế giới. Thành công của chương trình đã tạo ra hàng chục phần tiếp theo, phụ bản, bắt chước, nhại lại và làm lại.

download - Ultraman vietsub

Comment - Ultraman