Download - Vietsub
Ultraman Taro 1973

infomation - Ultraman Taro 1973

Title Ultraman Taro 1973 Category Series Ultraman Vietsub Episodes 53 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1973

Description - Ultraman Taro 1973

Ultraman Taro được phát sóng trên Hệ thống phát thanh Tokyo từ ngày 6 tháng 4 năm 1973 đến ngày 5 tháng 4 năm 1974, là tác phẩm thứ sáu trong sê-ri Ultra dài.

Ultraman Taro 1973

Ultraman Taro 1973

Kotaro Higashi được đào tạo để trở thành một võ sĩ quyền anh, nhưng sau một sự cố với Astromons, anh đã bị giết.

Ultraman Taro 1973

Ultraman Taro

Tuy nhiên, thi thể của anh được đưa đến Nebula M78, nơi Mẹ của Ultra đã cứu mạng anh, bằng cách kết hợp anh với Ultraman Taro.

Taro đã trải qua nhiều năm đào tạo, mài giũa kỹ năng của mình dựa trên những người anh em Ultra khác để trở nên mạnh mẽ. Cả hai trở về Trái đất, khi một kỷ nguyên kaiju mới đang bắt đầu.

download - Ultraman Taro 1973 vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 2 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 3 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 4 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 5 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 6 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 7 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 8 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 9 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 10 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 11 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 12 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 13 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 14 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 15 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 16 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 17 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 18 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 19 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 20 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 21 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 22 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 23 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 24 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 25 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 26 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 27 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 28 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 29 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 30 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 31 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 32 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 33 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 34 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 35 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 36 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 37 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 38 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 39 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 40 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 41 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 42 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 43 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 44 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 45 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 46 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 47 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 48 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 49 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 50 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 51 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 52 - Ultraman Taro 1973
Download Vietsub Tập 53 - Ultraman Taro 1973

Comment - Ultraman Taro 1973