Download - Vietsub
Ultraman Gaia

infomation - Ultraman Gaia

Title Ultraman Gaia Category Series Ultraman Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1998

Description - Ultraman Gaia

Ultraman Gaia – Anh là người kế thừa của Ultraman Tiga và Ultraman Dyna trong làn sóng Heisei đầu tiên của sự hồi sinh Ultra Series. Hình thức chính đầu tiên của anh ấy là Phiên bản 1, và anh ấy không có khả năng thay đổi hình thức như hai chiếc Heisei Ultramen trước đó.

Sau đó, anh đã có được cả Phiên bản 2 và Phiên bản tối cao từ ánh sáng của Ultraman Agul.

Ultraman Gaia - 1998

Ultraman Gaia

Trong một số thí nghiệm thực tế ảo (được thực hiện với mục đích bí mật là khám phá ý chí của Trái đất), người bảo vệ khoa học Gamu Takayama đã gặp một thời gian ngắn, người khổng lồ đỏ rực bí ẩn, Ultraman Gaia, ở cuối đường hầm ánh sáng.

Ultraman Gaia - 1998

Ultraman Gaia – 1998

Khi Root of Destr phá bắt đầu làn sóng tấn công đầu tiên vào Trái đất, XIG quá mới để có hiệu quả. Thời gian dừng lại và anh rơi qua một đường hầm ánh sáng khác, nơi anh gặp lại Gaia.

Vì Gamu rất quan tâm đến số phận của Trái đất và loài người, Gaia hào phóng ban cho Gamu ánh sáng của anh ta, và do đó anh ta có thể biến thành Ultraman khi cần thiết.

download - Ultraman Gaia vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 2 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 3 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 4 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 5 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 6 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 7 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 8 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 9 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 10 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 11 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 12 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 13 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 14 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 15 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 16 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 17 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 18 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 19 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 20 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 21 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 22 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 23 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 24 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 25 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 26 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 27 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 28 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 29 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 30 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 31 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 32 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 33 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 34 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 35 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 36 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 37 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 38 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 39 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 40 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 41 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 42 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 43 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 44 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 45 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 46 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 47 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 48 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 49 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 50 - Ultraman Gaia
Download Vietsub Tập 51 - Ultraman Gaia

Comment - Ultraman Gaia