Download - Vietsub
Ultra Q

infomation - Ultra Q

Title Ultra Q Category Series Ultraman Vietsub Episodes 28 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1966

Description - Ultra Q

Ultra Q là một bộ phim tokusatsu sci-fi / kaiju được làm theo truyền thống của nhiều bộ phim kinh dị tokusatsu của Toho. Được sản xuất với màu đen và trắng bởi Tokyo Broadcasting System / Tsuburaya Productions,

Ultra Q

Đây thực sự là sản phẩm đầu tiên của Ultra Series, và được phát trên Hệ thống phát thanh Tokyo từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 3 tháng 7 năm 1966 (tập cuối cùng được chiếu trước ngày 14 tháng 12 năm 1966 , 1967), với tổng cộng 28 tập.

Ultra Q

Sê-ri này được theo dõi một tuần sau bởi Ultraman phổ biến hơn, mục thứ hai trong Ultra Series.

download - Ultra Q vietsub

Comment - Ultra Q