Download - Vietsub
Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

infomation - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Title Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 48 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2017

Description - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger là Super Sentai series thứ 41 phát hành trong năm 2017, sau khi Zyuohger kết thúc.

Bộ phim chiếu song song với Kamen Rider Ex-Aid. Đây là phim có số lượng chiến binh ban đầu nhiều nhất series với 9 người. Phim cũng là lần đầu tiên xuất hiện nữ chiến binh màu xanh lục.

Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger Các thành viên của Uchu Sentai Kyuranger được lấy tên từ tên của 9 chòm sao trong 88 chòm sao trong thiên văn hiện đại. Các chòm sao là thứ mà các Kyuranger phải tìm kiếm. Trước mắt sẽ có 42 Kyutama tương ứng với 42 chòm sao, và theo nhiều dự đoán sẽ còn 46 Kyutama nữa cho 46 chòm sao còn lại.

Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Riêng 9 thành viên trong đội thì mỗi người sẽ có sẵn 1 Kyutama tương ứng với chòm sao của họ. Tên của đội Kyuranger tương ứng với 9 chòm sao lần lượt là: Shishi Red (chòm sao Sư Tử), Sasori Orange (chòm sao Thiên Yết), Ookami Blue (chòm sao Sài Lang), Tenbin Gold (chòm sao Thiên Bình), Oushi Black (chòm sao Kim Ngưu),

Uchu Sentai Kyuranger - Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Hebitsukai Silver (chòm sao Xà Phu), Washi Pink (chòm sao Thiên Ưng), Chameleon Green (chòm sao Yển Diên), Kajiki Yellow (chòm sao Kiếm Ngư).Trong vài tập sau, xuất hiện thêm 3 thành viên nữa là Ryu Commander (chòm sao Thiên Long), Koguma Skyblue (chòm sao Tiểu Hùng), Houou Soldier (chòm sao Phượng Hoàng).

download - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 2 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 3 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 4 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 5 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 6 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 7 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 8 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 9 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 10 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 11 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 12 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 13 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 14 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 15 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 16 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 17 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 18 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 19 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 20 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 21 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 22 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 23 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 24 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 25 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 26 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 27 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 28 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 29 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 30 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 31 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 32 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 33 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 34 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 35 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 36 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 37 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 38 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 39 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 40 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 41 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 42 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 43 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 44 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 45 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 46 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 47 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger
Download Vietsub Tập 48 - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger

Comment - Uchu Sentai Kyuranger – Chiến đội Vũ trụ Kyuranger