Download - Vietsub
Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

infomation - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Title Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2004

Description - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger là seri Super Sentai thứ 28 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2003. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: S.P.D

Tokusou Sentai Dekaranger - Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger 

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger bắt đầu khi kaza Banban đến trên Trái đất và tới thành phố Megalopolis. Anh được hội đồng cảnh sát liên hành tinh đưa tới S.P.D (Special Police DekaRanger) – Đội cảnh sát đặc nhiệm Dekaranger phân khu Trái đất sẽ do anh làm đội trưởng. Trong thời gian đó, Agent Abrella, một Alienizer Arms Dealer đã quay lại phá hoại Trái đất và giúp đỡ những tên tội phạm. Chính là lúc Dekaranger xuất hiện để ngăn chặn và mang chúng tới công lý.

Tokusou Sentai Dekaranger - Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Akaza Banban Thành viên số 1. Đội trưởng của đội, nóng tính và ngày đầu tiên được chuyển tới Trái Đất khi tốt nghiệp huấn luyện, do quá hăng nên bắn tan tành đội quân người máy. Rất giỏi bắn súng (nhưng vẫn kém Hoji 1 bậc), vũ khí của anh ta là D-Magnum. Vì quá hăng hái nên khi về Trái Đất đã chạy ngay đến nơi mà Dekaranger đang chiến đấu. Ban thường gọi Hoji là “aibo” (chiến hữu) và Tetsu là “kouhai” (hậu bối). Trong “10 Years after”, Ban rời Trái Đất và gia nhập SPD – Fire Squad.

download - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 2 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 3 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 4 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 5 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 6 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 7 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 8 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 9 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 10 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 11 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 12 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 13 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 14 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 15 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 16 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 17 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 18 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 19 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 20 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 21 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 22 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 23 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 24 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 25 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 26 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 27 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 28 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 29 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 30 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 31 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 32 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 33 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 34 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 35 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 36 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 37 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 38 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 39 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 40 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 41 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 42 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 43 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 44 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 45 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 46 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 47 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 48 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 49 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger
Download Vietsub Tập 50 - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger

Comment - Tokusou Sentai Dekaranger – Chiến đội Đặc nhiệm Dekaranger