Download - Vietsub
Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters

infomation - Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters

Title Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2013

Description - Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters

Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs Dōbutsu Sentai Go-Busters là Phần kết cho loạt phim. Bộ phim trực tiếp được phát hành vào ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Tokumei Sentai Go-Busters - Chiến đội Đặc mệnh Go-Busters

Tokumei Sentai Go-Busters – Chiến đội Đặc mệnh Go-Busters

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đó là một ngày vui vẻ tại Trung tâm quản lý năng lượng khi Go-Busters, nhân viên hỗ trợ và Buddyroids chuẩn bị cho năm mới sắp tới. Tuy nhiên, điều này bị gián đoạn khi một cảm biến tắt phát hiện tín hiệu năng lượng bất thường. Việc thiếu Enetron hoặc phản ứng từ Lio Attaché xác nhận rằng nguồn không phải là Vaglass, nhưng Go-Busters sẽ ra ngoài để điều tra.

download - Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters vietsub

Comment - Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Dōbutsu Sentai Go-Busters