Download - Vietsub
The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger – Tiếng Gầm Của Núi Lửa

infomation - The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger – Tiếng Gầm Của Núi Lửa

Title The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger – Tiếng Gầm Của Núi Lửa Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2001

Description - The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger – Tiếng Gầm Của Núi Lửa

The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger: The Fire Mountain Roars bộ phim là kỷ niệm 50 năm thành lập Toei. Bộ phim được sản xuất năm 2001.

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger: The Fire Mountain Roars

The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger: The Fire Mountain Roars nội dung phim bắt đầu khi các chiến binh Gao bị cuốn vào một hố đên không xác định. Và từ đây họ liên tục gặp rắc rối với những tên Oroku lạ và nhưng con người tại một bộ lạc bí ẩn.

download - The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger – Tiếng Gầm Của Núi Lửa vietsub

Comment - The Movie: Hyakujuu Sentai Gaoranger – Tiếng Gầm Của Núi Lửa