Download - Vietsub
Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue

infomation - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue

Title Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue Category Power Ranger Series Vietsub Episodes 40 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2000

Description - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue

Phim Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue 2001: Hàng nghìn năm trước đây, Bốn con quỷ đã bị phong ấn trong một hầm mộ bởi một thầy phù thủy.

Power Rangers Lightspeed

Một nhóm người du lịch vô tình đã mở phong ấn, giải thoát cho 4 con quỷ này. Bọn chúng dưới sự dẫn dắt bởi Diabolico đã trở về tòa lâu đài sau nghìn năm , tiếp tục gây sóng gió cho cuộc sống con người .

Bên cạnh đó , một thành phố của Mỹ được biết đến với cái tên Vịnh thủy thủ với sự bảo vệ của tổ chức cứu hộ Lightspeed đã lên một kế hoạch khẩn cấp triệu tập 5 người và dùng công nghệ của tổ chức biến họ thành những chiến binh có đủ sức chống lại Diabolico với âm mưu thống trị thế giới loài người . 5 người được chọn được gọi bằng cái tên “Đội cứu hộ tia chớp” .

download - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 2 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 3 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 4 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 5 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 6 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 7 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 8 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 9 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 10 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 11 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 12 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 13 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 14 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 15 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 16 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 17 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 18 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 19 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 20 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 21 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 22 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 23 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 24 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 25 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 26 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 27 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 28 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 29 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 30 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 31 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 32 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 33 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 34 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 35 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 36 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 37 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 38 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 39 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue
Download Vietsub Tập 40 - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue

Comment - Siêu Nhân Tia Chớp – Power Ranger Lightspeed Rescue