Download - Vietsub
Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2

infomation - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2

Title Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2 Category Power Ranger Series Vietsub Episodes 52 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1994

Description - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2

Nối tiếp bộ phim siêu nhân khủng long phần 1,thì trong phần 2 này có được sự có mặt của tên thủ lĩnh của thế lực bóng tối – gọi là chúa tể Zedd.

Mighty Morphin Power Rangers - Phan 2

Và thế là 1 cuộc chiến mới lại được bắt đầu giữa tên chúa tể Zedd cùng với tay sai của hắn và các siêu nhân Power Ranger dưới sự chỉ đạo của Zordon và người bạn robot đồng hành Alpha 5.

Trong phim siêu nhân khủng long phần 2 này, ngoài ba tập đầu tiên, từ tập 4 trở đi cho đến khi Rocky, Adam và Aisha có mặt thì tình tiết của phim khá là đều đều, gần giống như phần 1,nhưng vai trò của trưởng nhóm Jason cũng phai nhạt dần.

Sự có mặt của ba chiến binh siêu nhân mới có thể coi là 1 sự làm mới mẻ bộ phim và tất nhiên vị trí trưởng nhóm cũng được trao lại cho Tommy chứ không phải là Rocky ( chiến binh đỏ ).

download - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2 vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 2 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 3 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 4 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 5 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 6 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 7 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 8 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 9 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 10 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 11 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 12 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 13 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 14 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 15 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 16 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 17 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 18 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 19 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 20 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 21 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 22 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 23 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 24 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 25 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 26 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 27 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 28 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 29 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 30 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 31 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 32 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 33 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 34 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 35 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 36 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 37 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 38 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 39 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 40 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 41 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 42 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 43 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 44 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 45 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 46 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 47 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 48 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 49 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 50 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 51 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2
Download Vietsub Tập 52 - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2

Comment - Siêu Nhân Khủng Long Phần 2 – Mighty Morphin Power Rangers SS2