Download - Vietsub
Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm

infomation - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm

Title Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm Category Power Ranger Series Vietsub Episodes 38 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2003

Description - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm

Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm nói về Shane,Tori và Dustin là các học viên của học viện Wind Ninja.Và cũng nhờ vào việc đi học trễ mà cả ba người đã thoát khỏi sự tấn công của tên độc ác Lothor.Và hắn Lothor đã giam giữ tất cả các học viên Ninja vào khu căn cứ của hắn ta.

Power Rangers Ninja Storm

Cả 3 người Shane, Tori và Dustin đã ngẫu nhiên trở thành các siêu nhân cuồng phong và chiến đấu chống lại thế lực đen tối của tên Lothor…Càng về sau…thì càng có nhiều nhân vật mới xuất hiện.

Power Rangers Ninja Storm

download - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 2 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 3 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 4 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 5 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 6 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 7 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 8 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 9 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 10 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 11 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 12 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 13 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 14 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 15 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 16 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 17 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 18 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 19 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 20 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 21 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 22 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 23 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 24 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 25 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 26 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 27 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 28 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 29 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 30 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 31 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 32 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 33 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 34 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 35 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 36 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 37 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm
Download Vietsub Tập 38 - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm

Comment - Siêu Nhân Cuồng Phong – Power Rangers Ninja Storm