Download - Vietsub
Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force

infomation - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force

Title Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force Category Power Ranger Series Vietsub Episodes 40 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2001

Description - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force

Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force là phiên bản thứ 9 trong loạt phim Power Rangers của hãng phim Saban,được sản xuất vào năm 2001.

Power Rangers Time Force

Bộ phim Siêu Nhân Cảnh Sát được lấy bối cảnh ở trong tương lai,đó là năm 3000.Và  ở thời đại đó,nhờ vào lực lượng an ninh mang tên Time Force mà tất cả mọi người được bảo vệ khỏi người đột biến,và tên đầu cầm đầu các tên tội phạm đột biến khác chính là Ransik.

Power Rangers Time Force

Rồi 1 ngày nọ,sỉ quan Alex (siêu nhân đỏ) đã bắt giữ được tên Ransik,và ngay sau đó, đội trưởng Logan đã giao nhiệm vụ cho một nhóm bạn gồm có: Jen (người yêu của Alex), Lucas, Katie và Trip áp giải và tống giam tên Ransik, Tuy nhiên trên đường áp giải hắn đến nhà lao thì tên Ransik đã tẩu thoát và vượt thời gian để trở về thời đại năm 2001 (nơi mà không có các cảnh sát Time Force) với âm mưu làm độc chiếm thế giới, trước khi hắn ta trở về quá khứ thì tên Ransik đã ra tay giết chết Alex.

Power Rangers Time Force

Và trong lúc nguy kịch ấy,sĩ quan Alex đã trao mopher của mình và giao lại nhiệm vụ bắt tên Ransik trở lại cho sĩ quan Jen,sĩ quan Jen và những người đồng đội của cô đã lấy các mopher khác và đuổi bắt tên Ransik đến năm 2001.Ở đây, họ gặp được Wes, một người có gươn mặt giống hệt Alex,cho nên  Wes đã cùng với nhóm của Jen trở thành các siêu nhân Time Force và bảo vệ thành phố Silver Hills trước cái ác.

download - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 2 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 3 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 4 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 5 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 6 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 7 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 8 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 9 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 10 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 11 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 12 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 13 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 14 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 15 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 16 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 17 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 18 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 19 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 20 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 21 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 22 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 23 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 24 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 25 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 26 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 27 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 28 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 29 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 30 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 31 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 32 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 33 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 34 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 35 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 36 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 37 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 38 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 39 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force
Download Vietsub Tập 40 - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force

Comment - Siêu Nhân Cảnh Sát Thời Gian-Power Ranger Time Force