Download - Vietsub
Power Rangers Zeo

infomation - Power Rangers Zeo

Title Power Rangers Zeo Category Power Ranger Series Vietsub Episodes 48 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1996

Description - Power Rangers Zeo

Phim Siêu Nhân Power Rangers Zeo (Vietsub): Rito và Goldar thâm nhập vào Trung tâm chỉ huy và lấy cắp các Crystal, trước khi quả bom mà chúng cài sắp phát nổ, Trung tâm chỉ huy bị tàn phá, và các Rangers mất đi trụ sở chính.

Power Rangers Zeo

Trong khi mọi người đang cố gắng tìm kiếm thông qua đống đổ nát, thì các Rangers đã thấy Crystal, do bọn chúng đánh rơi, và sau đó rơi vào Power Chamber, căn cứ mới của họ hoạt động dưới lòng đất, nơi Zordon và Alpha-5 rút về trong vụ nổ.

Power Rangers Zeo-1

Trong khi kỷ niệm sự thất bại của các Rangers, Zedd bị tấn công bởi Machine Empire, những kẻ muốn xâm chiếm thế giới mới, khiến Zedd, Rita, và phần còn lại phải sơ tán và đầu quân cho thiên hà M-51 để sống với Master Vile.

Sử dụng sức mạnh của Crystal Zeo, Tommy, Kat, Rocky, Tanya và Adam đã trở thành Rangers Zeo, niềm hy vọng cuối cùng của Trái đất chống lại Machine Empire.

download - Power Rangers Zeo vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 2 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 3 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 4 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 5 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 6 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 7 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 8 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 9 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 10 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 11 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 12 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 13 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 14 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 15 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 16 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 17 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 18 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 19 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 20 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 21 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 22 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 23 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 24 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 25 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 26 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 27 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 28 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 29 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 30 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 31 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 32 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 33 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 34 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 35 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 36 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 37 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 38 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 39 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 40 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 41 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 42 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 43 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 44 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 45 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 46 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 47 - Power Rangers Zeo
Download Vietsub Tập 48 - Power Rangers Zeo

Comment - Power Rangers Zeo