Download - Vietsub
Power Rangers Samurai – Clash of the Red Rangers

infomation - Power Rangers Samurai – Clash of the Red Rangers

Title Power Rangers Samurai – Clash of the Red Rangers Category Movie Power Ranger Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2011

Description - Power Rangers Samurai – Clash of the Red Rangers

Power Rangers Samurai — Clash of the Red Rangers nội dung nói về các Rangers RPM đang chiến đấu một trận chiến chống lại các vi-rút máy tính ác Venjix. Nhưng bỗng nhiên hắn thoát đến hành tinh khác nơi các Power Rangers Samurai đang chông lại những tên gian ác.

Power Rangers Samurai - Clash of the Red Rangers

Power Rangers Samurai — Clash of the Red Rangers

Red Rangers RPM đã đuổi theo và ở đây anh ấy gặp các Ranger Samurai, tuy lúc đầu có những hiểu lầm nhưng họ mau chóng hiểu được vấn đề và cùng đứng 1 chiến tuyến chống lại cái ác.

download - Power Rangers Samurai – Clash of the Red Rangers vietsub

Comment - Power Rangers Samurai – Clash of the Red Rangers