Download - Vietsub
Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét

infomation - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét

Title Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét Category Power Ranger Series Vietsub Episodes 38 Episodes Type Series Format File MP4 Year 3838

Description - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét

Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét Một sự cố đã gây ra vụ nổ ở một phòng thí nghiệm, xuất hiện một sinh vật nửa người nửa khủng long Mesogog.

Power Rangers Dino Thunder

Tommy Oliver đã kịp thời chạy thoát. Nhiều năm sau, anh đến giảng dạy ở trường Reefside High, California với tư cách là một tiến sĩ.

Power Rangers Dino Thunder

Trong một lần đến thăm bảo tàng trưng bày hóa thạch khủng long, anh đã mang theo 3 học sinh bị kỷ luật là Conner, Ethan và Kira. 3 học sinh này vô tình tìm được căn cứ bí mật của Tommy và 3 viên đá là màu đỏ, xanh, vàng.

Power Rangers Dino Thunder

Conner nhặt viên màu đỏ, Ethan nhặt viên màu xanh, Kira nhặt viên màu vàng, sức mạnh của 3 viên đá sau đó đã ăn sâu vào trong 3 người.

Biết rằng sức mạnh của ba viên đá không thể thoát ra khỏi cơ thể học trò mình, Tommy đã tiết lộ cho họ về những viên đá và sức mạnh siêu nhân. 3 người dưới sự huấn luyện của thầy giáo, trở thành những siêu nhân với sứ mệnh bảo vệ Trái Đất khỏi âm mưu đưa Trái Đất về với thời tiền sử.

Power Rangers Dino Thunder

Đội sau đó có thêm sự giúp đỡ của Tommy khi anh trở lại làm siêu nhân và Trent Fernandez. Cuối cùng, 5 siêu nhân cũng đã làm được điều này, nhưng đổi lại họ mất hết Zord và sức mạnh siêu nhân của mình. Phim kết thúc với cảnh các nhân vật đến dự dạ hội của trường

download - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 2 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 3 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 4 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 5 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 6 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 7 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 8 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 9 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 10 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 11 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 12 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 13 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 14 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 15 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 16 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 17 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 18 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 19 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 20 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 21 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 22 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 23 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 24 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 25 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 26 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 27 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 28 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 29 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 30 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 31 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 32 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 33 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 34 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 35 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 36 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 37 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét
Download Vietsub Tập 38 - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét

Comment - Power Rangers Dino Thunder – Siêu nhân sấm sét