Download - Vietsub
Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

infomation - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Title Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2000

Description - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger là seri Super Sentai thứ 24 của Toei Animation được sãn xuất vào năm 2000.

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger nội dung nói về khoảng thời gian 3000 năm trước có một băng đảng tội phạm tên là Dorunero. Bọn chúng đã trốn khỏi nhà tù và quay về quá khứ vào năm 2000 với mục đích muốn thay đổi lịch sử, thay đổi toàn nhân loại loài người.

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger

Mirai Sentai Timeranger

Để ngăn chặn âm mưu của bọn chúng thì 4 tân binh của cục thời gian đã được chọn và 1 người đội trưởng là Ryuya đuổi theo bọn chúng. Nhưng Ryuya đã phản bội lại cả đội, mục đích chính của hắn chính là giúp Dorunero đi xuyên thời gian.

Mirai Sentai Timeranger - Chiến đội Tương lai Timeranger

Chiến đội Tương lai Timeranger

Khi đến thời điểm năm 2000 cả đội 4 người đã vô tình gặp người có ngoại hình giống Ryuya như đúc và đã gây ra sự hiểu nhầm. Nhưng không lâu sau đó mọi chuyện đã rõ ràng và anh đã đã cùng 4 tân binh đã được chọn làm Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger để ngăn chặn bè lũ Dorunero.

 

download - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 2 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 3 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 4 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 5 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 6 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 7 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 8 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 9 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 10 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 11 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 12 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 13 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 14 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 15 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 16 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 17 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 18 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 19 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 20 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 21 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 22 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 23 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 24 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 25 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 26 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 27 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 28 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 29 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 30 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 31 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 32 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 33 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 34 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 35 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 36 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 37 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 38 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 39 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 40 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 41 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 42 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 43 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 44 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 45 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 46 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 47 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 48 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 49 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger
Download Vietsub Tập 50 - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger

Comment - Mirai Sentai Timeranger – Chiến đội Tương lai Timeranger