Download - Vietsub
Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger

infomation - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger

Title Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 49 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2005

Description - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger

Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger là seri Super Sentai thứ 29 của Toei Animation được sản xuất vào năm 2005. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: Mystic Force

Mahou Sentai Magiranger – Chiến đội Phép thuật Magiranger

Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger nội dung phim nói về Gia đình Ozu là một gia đình Phù thủy với nhiệm vụ chiến đấu với đế chế Infershia nhằm bảo vệ Thế giới Bề mặt. Trong phần đầu tiên của serie, gia đình Ozu gồm 7 người là Ozu Isamu (người cha được xem là đã chết), người mẹ Ozu Miyuki và năm người con 3 trai, 2 gái: Ozu Makito, Ozu Houka, Ozu Urara, Ozu Tsubasa và Ozu Kai. Năm người con này chính là Magiranger, nhân vật chính của serie.

Chiến đội Phép thuật Magiranger

Trong phần tiếp theo, một nhân vật mới xuất hiện trong gia đình, đó là Hikaru, thực chất chính là Thiên Thần Mặt trời Sungel có khả năng biến thành MagiShine. Vào cuối serie, Hikaru cưới con gái thứ hai nhà Ozu là Urara, chính thức trở thành một thành viên của gia đình Ozu. Nhân vật cuối cùng xuất hiện chính là người cha tưởng như đã chết Ozu Isamu, thực ra chính là thân phận thực sự của Wolzard, một madoushi hùng mạnh của Infershia.

download - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 2 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 3 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 4 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 5 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 6 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 7 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 8 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 9 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 10 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 11 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 12 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 13 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 14 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 15 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 16 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 17 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 18 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 19 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 20 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 21 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 22 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 23 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 24 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 25 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 26 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 27 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 28 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 29 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 30 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 31 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 32 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 33 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 34 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 35 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 36 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 37 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 38 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 39 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 40 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 41 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 42 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 43 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 44 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 45 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 46 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 47 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 48 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger
Download Vietsub Tập 49 - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger

Comment - Mahou Sentai Magiranger -Chiến đội Phép thuật Magiranger