Download - Vietsub
Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!!

infomation - Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!!

Title Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!! Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2019

Description - Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!!

Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!! Ryusoulgers trở về thời đại khủng long nơi họ tìm hiểu về di sản của họ và cuộc chiến quyết định số phận của gia tộc họ.

Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!!

Ryusoulgers trở về 65 triệu năm trước khi trái đất trong thời kỳ khủng long! Sau khi gặp các thành viên của Bộ lạc Ryusoul đầu tiên, họ bắt đầu khám phá bí mật đằng sau nguồn gốc của người dân và các đối tác Kishiryu của họ.

Tuy nhiên, khi Gaisoulg và tổ tiên của họ tìm cách chiếm lấy thế giới, nhiệm vụ của Ryusoulger sẽ là gì để cứu tương lai bằng cách chiến đấu trong quá khứ?!

download - Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!! vietsub

Comment - Kishiryu Sentai Ryusoulger The Movie: Time Slip! Dinosaur Panic!!