Download - Vietsub
Kamen Rider W (Double)

infomation - Kamen Rider W (Double)

Title Kamen Rider W (Double) Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 49 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2009

Description - Kamen Rider W (Double)

Kamen Rider W (Double) là seri thứ 11 trong loạt phim Kamen Rider Series thời Heisei và là seri Kamen Rider thứ 20. Được khởi chiếu sau tập cuối của Kamen Rider Decade vào ngày 6 tháng 9 năm 2009[1], và chiếu song song với Samurai Sentai Shinkenger trong chương trình Super Hero Time của TV Asahi, bộ phim kết thúc vào ngày 29 tháng 8 năm 2010.

Kamen Rider W (Double)

Kamen Rider W (Double)

Kamen Rider W (Double) bắt đầu tại thành phố Futo là nơi có nhiều cánh quạt gió và mọi người sống trong hoà bình. Tuy nhiên, Gia đình Sonozaki đã bán các thiết bị bí ẩn có hình dạng như USB gọi là Gaia Memory cho bọn tội phạm để biến chúng thành những con quái vật gọi là Dopant, lực lượng cảnh sát bất lực để ngăn chặn bọn quái vật này.

Sau cái chết của ông chủ mình, thám tử Shotaro Hidari hợp tác với người bạn bí ẩn tên là Philip, người sở hữu Gaia Memory thực sự, khám phá các vụ án liên quan đến Dopant. Với những Gaia Memory của riêng họ, Shoutarou và Philip dùng chiếc thắt lưng Double Driver biến thân (henshin) và hợp nhất với nhau thành Kamen Rider Double để chiến đấu với mối đe doạ Dopant và giữ an toàn cho Futo.

download - Kamen Rider W (Double) vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider W (Double)
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider W (Double)

Comment - Kamen Rider W (Double)