Download - Vietsub
Kamen Rider V3

infomation - Kamen Rider V3

Title Kamen Rider V3 Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 52 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1973

Description - Kamen Rider V3

Kamen Rider V3 là một sự hợp tác chung giữa Ishimori Productions và Toei, và được hiển thị trên NET từ ngày 17 tháng 2 năm 1973, đến ngày 09 tháng hai 1974, với tổng cộng 52 tập.

Kamen Rider V3

Kamen Rider V3

Kamen Rider V3 bắt đầu khi Shiro Kazami vô tình chứng kiến một vụ giết người của tổ chức tội ác Destron, làm cho anh ta mục tiêu tiếp theo của họ.

Trong nỗ lực đầu tiên của họ, họ trồng một viên sỏi bom vào cà phê của mình, nhưng những nỗ lực đã thất bại khi chị Shiro, Yukiko, anh ngạc nhiên, khiến anh phải đổ cà phê của mình. Trong nỗ lực thứ hai của họ, họ đã tấn công anh ta trong khi luyện tập đua xe máy với Tobei Tachibana.

Trong nỗ lực thứ ba của họ, một người lính Destron, cải trang thành một bác sĩ, cố gắng để đưa một shot độc ở Shiro, trong khi ông đang được chở đến bệnh viện (sau khi nỗ lực thứ hai Destron), nhưng Shirou tỉnh lại và giết chết những người lính.

download - Kamen Rider V3 vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 50 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 51 - Kamen Rider V3
Download Vietsub Tập 52 - Kamen Rider V3

Comment - Kamen Rider V3