Download - Vietsub
Kamen Rider Skyrider

infomation - Kamen Rider Skyrider

Title Kamen Rider Skyrider Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 54 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1979

Description - Kamen Rider Skyrider

Kamen Rider Skyrider là một series phim truyền hình tokusatsu người Nhật. Đây là chương trình thứ sáu trong Kamen Rider. Bộ phim được phát sóng trên MBS từ ngày 05 tháng 10 năm 1979 đến 10 tháng 10 năm 1980, kéo dài 54 tập. Bộ phim là một sản phẩm hợp tác giữa Toei và Ishinomori Productions, và đã được tạo ra bởi Shotaro Ishinomori. Nó được phát sóng mỗi thứ bảy lúc 07:00.

1979 - Kamen Rider Skyrider

Kamen Rider Skyrider

Nội dung Kamen Rider Skyrider Bác sĩ Keitaro Shido, một nhà khoa học nổi tiếng, đã bị bắt cóc bởi các tổ chức khủng bố Neo-Shocker nhằm khai thác chuyên môn của mình trong công nghệ robot. Tuyệt vọng để thoát khỏi, ông đã thuyết phục lệnh Neo-Shocker để cho phép anh ta để hoạt động trên một người cắm trại bị thương.

Giải thích rằng ông có thể biến những người cắm trại, Hiroshi Tsukuba thành một chiến binh Neo-Shocker mạnh mẽ, nó cho phép bác sĩ Shido để hoạt động. Tuy nhiên, anh nhanh chóng biến các bảng trên chúng, chuyển Hiroshi không thành một ác kaijin, nhưng vào những chiến binh mạnh mẽ Skyrider, sử dụng khả năng mới của mình để chống lại cái ác Neo-Shocker mối đe dọa.

download - Kamen Rider Skyrider vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 50 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 51 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 52 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 53 - Kamen Rider Skyrider
Download Vietsub Tập 54 - Kamen Rider Skyrider

Comment - Kamen Rider Skyrider