Download - Vietsub
Kamen Rider Kuuga

infomation - Kamen Rider Kuuga

Title Kamen Rider Kuuga Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 49 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2000

Description - Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga có tổng cộng 11 form (và một form nâng cao xuất hiện trong bộ phim Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker với nhân vật thay thế của anh ta). Bên cạnh form đầu tiên của mình, Growing Form, anh ta có bốn form cơ bản được sử dụng và nâng cấp trong suốt loạt phim, anh ta có thể thay đổi bằng cách hô “Siêu biến hình!” (超変身! Chō Henshin!?). Màu sắc áo giáp thay đổi theo kiểu form. Cũng như Go Grongi, Kuuga có thể biến bất kì dụng cụ nào thành vũ khí bằng cách tạm thời biến đổi cấu trúc nguyên tử của nó.

2000 - Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga

Kamen Rider Kuuga ra mắt năm 2000 với 49 tập phim. Kamen Rider Kuuga đánh dấu thời kỳ Bình Thành – Heisei era của Kamen Rider

download - Kamen Rider Kuuga vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider Kuuga
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider Kuuga

Comment - Kamen Rider Kuuga