Download - Vietsub
Kamen Rider Kabuto

infomation - Kamen Rider Kabuto

Title Kamen Rider Kabuto Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 49 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2006

Description - Kamen Rider Kabuto

Kamen Rider Kabuto là seri Kamen Rider Series thứ 16 thuộc thể loại Tokusatsu của hãng Toei hợp tác với Hãng Ishimori và được phát sóng tập đầu trên TV Asahi vào ngày 29 tháng 1 năm 2006 và phát sóng tập cuối cùng vào ngày 21 tháng 1 năm 2007. Loạt phim gồm 49 tập kỉ niệm 35 năm của Kamen Rider Series. Loạt phim cũng là seri đầu tiên phát sóng ở định dạng format (độ nét cao)

Kamen Rider Kabuto

Kamen Rider Kabuto

Cốt truyện Kamen Rider Kabuto xoay quanh một thanh niên tên Tendou Souji. Anh đã luyện tập suốt 7 năm trời để chờ đợi một thứ rất quan trọng. Đó là “Kabuto Zecter”, một con bọ để biến thân thành Kamen Rider Kabuto.

Kamen Rider Kabuto

Kamen Rider Kabuto

Một sinh vật được gọi là WORMS có khả năng bắt chước một người nào đó, kể cả tính cách, thói quen và ký ức của họ. Tendou có nhiệm vụ phải tiêu diệt tất cả WORMS để bảo vệ con người. Đồng hành với anh là Kagami Arata, người sau này nhận được “Gatack Zecter” biến thân thành Kamen Rider Gatack. Cùng nhau, họ tiêu diệt tất cả các WORMS từ ngoài trái đất đến từ vụ thiên thạch rơi xuống trái đất 7 năm về trước

download - Kamen Rider Kabuto vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider Kabuto
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider Kabuto

Comment - Kamen Rider Kabuto