Download - Vietsub
Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki

infomation - Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki

Title Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki Category Kamen Rider Movie Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2005

Description - Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki

Kamen Rider Hibiki & The Seven Fighting Demons Bộ phim đóng vai trò giới thiệu thay thế cho hình thức cuối cùng của Kamen Rider Hibiki và cũng giải thích lịch sử của cuộc chiến Makamou và Oni.

Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki được sản xuất bởi Ishinomori Productions và Toei, nhà sản xuất của tất cả các bộ phim truyền hình và phim trước đó dưới sự nhượng quyền của Kamen Rider.

Theo truyền thống của tất cả các bộ phim Heisei Kamen Rider, đó là một dự luật nhân đôi với bộ phim Super Sentai năm 2005, Mahou Sentai Magiranger the Movie: Bride of Infershia.

download - Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki vietsub

Comment - Kamen Rider Hibiki & The Seven Senki