Download - Vietsub
Kamen Rider Den-O: I’m Born!

infomation - Kamen Rider Den-O: I’m Born!

Title Kamen Rider Den-O: I’m Born! Category Kamen Rider Movie Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2007

Description - Kamen Rider Den-O: I’m Born!

Kamen Rider Den-O: I’m Born! Bộ phim diễn ra trong khoảng thời gian từ 27 đến 28 của bộ phim, có sự góp mặt của Den-liner và hành khách của nó đi xa như thời Edo của Nhật Bản.

Kamen Rider Den-O trong tập 27, Ryotaro theo đuổi Molech Imagin đến ngày 8 tháng 5 năm 2000. Mặc dù Mẫu kiếm Den-O phá hủy Molech Imagin, Imagin đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi Den-liner bị tấn công bởi phần còn lại của Imagin do một kẻ dẫn đầu.

Kamen Rider Den-O: I'm Born!

Kamen Rider Den-O: I’m Born!

Kamen Rider lừa đảo tên Kamen Rider Gaoh. Sau khi đánh cắp Master Pass của chủ sở hữu và nhốt Urataros và Kintaros, Gaoh buộc Den-liner du hành ngược thời gian thông qua “Đường dây của Chúa” đến Thời kỳ Edo của Nhật Bản để anh ta có thể lấy được Tàu thần huyền thoại, Gaoh-liner.

 

download - Kamen Rider Den-O: I’m Born! vietsub

Comment - Kamen Rider Den-O: I’m Born!