Download - Vietsub
Kamen Rider Blade

infomation - Kamen Rider Blade

Title Kamen Rider Blade Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 49 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2004

Description - Kamen Rider Blade

Kamen Rider Blade là một series truyền hình Tokusatsu Nhật Bản. Đây là phần thứ 14 trong loạt phim Kamen Rider Series, series Kamen Rider thời Heisei thứ 5. Đây là sự hợp tác chung giữa Toei và Ishimori Production. Loạt phim được phát sóng trên TV Asahi từ ngày 24 tháng 1 năm 2004 đến ngày 23 tháng 1 năm 2005. Motif của phim là bộ bài tây.

Kamen Rider Blade

Kamen Rider Blade

Nội dung Kamen Rider Blade vào 10.000 năm trước, một trận chiến lớn gọi là Battle Royal đã diễn ra giữa 53 Undead, đại diện cho một loài đấu tranh dành sự thống trị trên tất cả những loài khác. Kẻ chiến thắng là Human Undead – tổ tiên của loài người – hay được gọi là Heart Category Two (lá 2 cơ), và quyền thống trị trái đất dành cho loài người. Đến hiện tại, các nhà khảo cổ phát hiện ra các lá bài phong ấn các Undead. Hirose Yoshito của tổ chức BOARD đã giải ấn nó, do đó một Battle Royal mới bắt đầu.

BOARD phát triển các Rider System, trang bị cho hai người đàn ông trẻ tuổi là Kenzaki Kazuma và Tachibana Sakuya chiến đấu với tư cách Kamen Rider Blade và Kamen Rider Garren để bảo vệ con người và phong ấn Undead. Một Undead không rõ loài tên là Aikawa Hajime, sống với con người và chiến đấu với tư cách là Kamen Rider Chalice, mà không rõ mục đích.

download - Kamen Rider Blade vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider Blade
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider Blade

Comment - Kamen Rider Blade