Download - Vietsub
Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass

infomation - Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass

Title Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass Category Kamen Rider Movie Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 1988

Description - Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass

Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass Thành phố Yūbari ở quận Hokkaido đã trở thành một thị trấn ma sau sự hiện diện của Shadow Moon và tay sai Gorgom của anh ta.

Kamen Rider Black - Terrifying The Phantom House of Devil Pass

Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass

Makino, một nhà khoa học làm việc trong thí nghiệm robot bí mật hàng đầu của Gorgom, trốn thoát khỏi tổ chức xấu xa và trở về Tokyo, chỉ để biết rằng vợ và con gái của mình đã bị bắt cóc. Khi Kamen Rider Black, Kohtaro tới Yubari để cứu gia đình Makino và giải phóng thị trấn khỏi sự kìm kẹp tà ác của Shadow Moon.

download - Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass vietsub

Comment - Kamen Rider Black: Terrifying! The Phantom House of Devil Pass