Download - Vietsub
Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King

infomation - Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King

Title Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King Category Kamen Rider Movie Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 1980

Description - Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King

Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King – Kamen Rider đã đối đầu với Quân đội ma cà rồng của Neo-Shocker’s, có ý định sử dụng pháo kiểm soát trọng lực do Tiến sĩ Ramon phát triển.

Kamen Rider 8 Riders VS Galaxy King

Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King

Trình tự chiến đấu trên không là để thể hiện đầy đủ khả năng bay của Skyrider. Tiến sĩ Ramon và cơ sở Neo-Shocker tại Mt. Fuji, phần sau cũng xuất hiện trong tác phẩm đã hoàn thành, được tạo ra ở giai đoạn này, với Tiến sĩ Ramon được hình dung là một kẻ chủ mưu thao túng cả Kamen Rider và Neo-Shocker.

download - Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King vietsub

Comment - Kamen Rider: 8 Riders VS Galaxy King