Download - Vietsub
Kamen Rider 555 (Faiz)

infomation - Kamen Rider 555 (Faiz)

Title Kamen Rider 555 (Faiz) Category Kamen Rider Series Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2003

Description - Kamen Rider 555 (Faiz)

Kamen Rider 555 – Kamen Rider Faiz là một series truyền hình Tokusatsu Nhật Bản. Đây là phần thứ 13 trong loạt phim Kamen Rider Series. Đây là sự hợp tác chung giữa Toei và Ishimori Production. Loạt phim được phát sóng trên TV Asahi từ ngày 26 tháng 1 năm 2003 đến ngày 18 tháng 1 năm 2004.

Kamen Rider 555 (Faiz)

Kamen Rider 555 – Kamen Rider Faiz

Nội dung Kamen Rider 555 – Kamen Rider Faiz: Tổng công ty Smart Brain, công ty mạnh nhất trên thế giới, đang lợi dụng những sinh vật được gọi là Orphnoch. Các Orphnoch được gọi là “sự tiến hóa tiếp theo của loài người. Chúng hằng ngày đi tìm kiếm con người và hút lấy trái tim (sự sống) của họ và biến họ thành những Orphenoch. Để che giấu điều này, công ty Smart Brain đã tạo ra 3 thắt lưng được gọi là Rider Gear: Faiz, Kaixa và Delta) để tìm kiếm và bảo vệ cho vua của loài Orphenoch.

download - Kamen Rider 555 (Faiz) vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 2 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 3 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 4 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 5 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 6 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 7 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 8 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 9 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 10 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 11 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 12 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 13 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 14 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 15 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 16 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 17 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 18 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 19 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 20 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 21 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 22 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 23 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 24 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 25 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 26 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 27 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 28 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 29 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 30 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 31 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 32 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 33 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 34 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 35 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 36 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 37 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 38 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 39 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 40 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 41 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 42 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 43 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 44 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 45 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 46 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 47 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 48 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 49 - Kamen Rider 555 (Faiz)
Download Vietsub Tập 50 - Kamen Rider 555 (Faiz)

Comment - Kamen Rider 555 (Faiz)