Download - Vietsub
Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger

infomation - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Title Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2011

Description - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger là tựa series Super Sentai thứ 35 được phát sóng trên TV Asahi vào ngày 13 tháng 2 năm 2011, tiếp nối series Tensou Sentai Goseiger. Series có chủ đề hải tặc  và là kỉ niệm series thứ 35, khi các nhân vật chính có thể tiếp nhận sức mạnh của các đội tiền nhiệm.

Kaizoku Sentai Gokaiger - Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger

34 nhóm Sentai bảo vệ Trái Đất đối mặt với sự xâm lăng của kẻ thù mới: Đế quốc Vũ trụ Zangyack , với tất cả sức mạnh của mình và dưới sự lãnh đạo của Akaranger, cả 34 đội chiến binh đã đẩy lùi được thế lực này, nhưng cái giá phải trả là tất cả sức mạnh của họ.

Kaizoku Sentai Gokaiger - Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Kaizoku Sentai Gokaiger

Nay, 1 nhóm Sentai mới xuất hiện, dẫn đầu bởi Captain Marvelous, Kaizoku Sentai Gokaiger dong buồm khắp vũ trụ để tìm “Kho Báu Vĩ Đại Nhất Vũ Trụ” (宇宙最大の宝 Uchū Saidai no Takara?). Nhưng đồng thời, Zangyark một lần nữa trỗi dậy và quyết tâm xâm lược bằng được Địa Cầu, nơi chứa đựng kho báu mà Gokaiger đang tìm kiếm.

Kaizoku Sentai Gokaiger - Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Từ đây, Goukaiger kế thừa tinh thần của 34 đội Sentai tiền nhiệm, bảo vệ chính nghĩa, chống lại Zangyark, và trên hết: đi tìm Kho Báu Vĩ Đại Nhất Vũ Trụ!

download - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 2 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 3 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 4 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 5 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 6 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 7 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 8 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 9 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 10 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 11 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 12 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 13 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 14 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 15 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 16 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 17 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 18 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 19 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 20 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 21 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 22 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 23 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 24 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 25 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 26 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 27 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 28 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 29 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 30 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 31 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 32 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 33 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 34 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 35 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 36 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 37 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 38 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 39 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 40 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 41 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 42 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 43 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 44 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 45 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 46 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 47 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 48 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 49 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 50 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger
Download Vietsub Tập 51 - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger

Comment - Kaizoku Sentai Gokaiger – Chiến đội Hải tặc Gokaiger