Download - Vietsub
Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

infomation - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Title Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1983

Description - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman là phần thứ 7 của tokusatu. Phim được quay và công chiếu tháng 2 năm 1983 trên kênh truyền hình TV Asahi. Seri thứ 7 Kagaku Sentai Dynaman gồm có tất cả là 51 tập phim

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

 

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman nội dung nói về bọn thế lực bóng tối Jashinka Empire. Bón chúng ngày càng tăng lên nhiều qua thời gian và với mục đích chiếm lấy trái đất.

Tiến sĩ Yumeno đã lên kế hoạch ngăn chặn bọn Jashinka Empire. Ông ấy đã tạo ra bộ áo giáp mang tên Dynaman mang những công nghệ mới nhất thời bấy giờ. Sau đó ông tìm 5 thanh tiên và giúp họ trở thành những chiến binh Dynaman. Chiến đội khoa học Dynaman được thành lập, họ đã chiến đấu chống lại bọn Jashinka Empire để bảo vệ trái đất.

Kagaku Sentai Dynaman

Chiến đội khoa học Dynaman

download - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 2 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 3 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 4 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 5 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 6 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 7 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 8 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 9 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 10 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 11 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 12 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 13 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 14 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 15 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 16 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 17 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 18 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 19 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 20 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 21 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 22 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 23 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 24 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 25 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 26 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 27 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 28 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 29 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 30 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 31 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 32 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 33 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 34 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 35 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 36 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 37 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 38 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 39 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 40 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 41 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 42 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 43 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 44 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 45 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 46 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 47 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 48 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 49 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 50 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman
Download Vietsub Tập 51 - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman

Comment - Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman