Download - Vietsub
Kagaku Sentai Dynaman – The Movie

infomation - Kagaku Sentai Dynaman – The Movie

Title Kagaku Sentai Dynaman – The Movie Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 1983

Description - Kagaku Sentai Dynaman – The Movie

Kagaku Sentai Dynaman: The Movie được phát hành tại liên hoan phim Toei Manga Matsuri vào ngày 12 tháng 3 năm 1983.

Kagaku Sentai Dynaman

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman – The Movie

Kagaku Sentai Dynaman – Chiến đội khoa học Dynaman – The Movie nội dung nói về bọn thế lực bóng tối Jashinka Empire đã sử dụng kết quả nghiên cứu của một người bạn của giáo sư Yumeno vào mục đích xấu xa. Chúng âm mưu nhằm chiếm lấy trái đất cho bằng được. Vậy các chiến binh khoa học Dynaman sẽ làm gì để ngăn chặn âm mưu của bọn Jashinka Empire. Mời các bạn xem phim.

download - Kagaku Sentai Dynaman – The Movie vietsub

Comment - Kagaku Sentai Dynaman – The Movie