Download - Vietsub
Jumborg Ace 1973

infomation - Jumborg Ace 1973

Title Jumborg Ace 1973 Category Series Ultraman Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1973

Description - Jumborg Ace 1973

Jumborg Ace là một mecha hư cấu được tạo ra bởi Tsuburaya Productions, và robot chiến đấu chính hiệu của loạt phim truyền hình Tokusatsu năm 1973.

Jumborg Ace 1973

Jumborg Ace 1973

Jumborg Ace thực sự là một chiếc máy bay có thể biến thành robot chiến đấu, được điều khiển bởi Naoki Tachibana. Một năm sau loạt phim của mình, Jumborg Ace đã xuất hiện trong một bản sao của Nhật Bản / Thái Lan, Jumborg Ace & Giant.

Jumborg Ace 1973

Jumborg Ace

 

download - Jumborg Ace 1973 vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 2 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 3 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 4 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 5 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 6 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 7 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 8 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 9 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 10 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 11 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 12 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 13 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 14 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 15 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 16 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 17 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 18 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 19 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 20 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 21 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 22 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 23 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 24 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 25 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 26 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 27 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 28 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 29 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 30 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 31 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 32 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 33 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 34 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 35 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 36 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 37 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 38 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 39 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 40 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 41 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 42 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 43 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 44 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 45 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 46 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 47 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 48 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 49 - Jumborg Ace 1973
Download Vietsub Tập 50 - Jumborg Ace 1973

Comment - Jumborg Ace 1973