Download - Vietsub
J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie

infomation - J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie

Title J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 1978

Description - J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie

MOVIE - J.A.K.Q. Dengekitai vs. Gorenger-web

J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie

J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie nói về Trong khi J.A.K.Q khi đang điều tra một UFO bí ẩn, các phân khu năng lượng tự nhiên bị tấn công. Và bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của Peggy Matsuyama/Momorenger đã khẳng định sự trở lại Crime và Tứ Thiên Vương.

Điều nãy đã làm cho chiến đội Himitsu Sentai Gorenger xuất hiện.

Himitsu Sentai Goranger

Himitsu Sentai Goranger

J.A.K.Q. Dengekitai đã cùng bắt tay với Himitsu Sentai Goranger cùng nhau chống lại bóng tối như thế nào. Mời các bạn xem phim sẽ rõ.

J.A.K.Q. Dengekitai

J.A.K.Q. Dengekitai

download - J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie vietsub

Comment - J.A.K.Q. Dengekitai vs Himitsu Sentai Gorenger – The Movie