Download - Vietsub
Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

infomation - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Title Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2001

Description - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger là seri Super Sentai thứ 25 của Toei Animation được sãn xuất vào năm 2001. Bản mỹ hóa của bộ phim này mang tên Power Rangers: Wild Force.

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger nội dung nói về 1000 năm trước có một cuộc chiến tàn khóc giữa loài người và ác quỹ Oroku. Cuộc chiến trải qua rất lâu sau đó nhưng vẫn chưa phân định thắng bại. Loài người được sự giúp đỡ của các Siêu Thú cùng với các chiến binh Gao cổ xưa đã đánh bại Quỷ chúa Oroku và phong ấn thế lực ác Quỷ

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Hyakujuu Sentai Gaoranger

Sau 1000 năm bị phong ấn, thế lực ác quỹ Oruku đã được hồi sinh và 5 năm chiên binh được chọn bởi các Siêu Thú. Họ đã gánh vác trọng trách chống lại bọn ác quỷ để bảo vệ hòa bình cho loài người.

Họ phải bỏ lại cuộc sống riêng tư sang một bên để trở thành Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger.

Hyakujuu Sentai Gaoranger - Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

download - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 2 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 3 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 4 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 5 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 6 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 7 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 8 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 9 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 10 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 11 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 12 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 13 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 14 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 15 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 16 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 17 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 18 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 19 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 20 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 21 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 22 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 23 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 24 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 25 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 26 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 27 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 28 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 29 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 30 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 31 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 32 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 33 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 34 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 35 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 36 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 37 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 38 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 39 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 40 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 41 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 42 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 43 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 44 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 45 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 46 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 47 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 48 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 49 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 50 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger
Download Vietsub Tập 51 - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger

Comment - Hyakujuu Sentai Gaoranger – Chiến Đội Bách Thú Gaoranger