Download - Vietsub
Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman

infomation - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman

Title Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1987

Description - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman

Hikari Sentai Maskman - Chiến đội ánh sáng Maskman

Hikari Sentai Maskman

Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman là series Super Sentai thứ 11 của Toei Company. Được phát sóng trên TV Asahi từ Tháng 2/1987 tới Tháng 2/1988, tổng cộng 51 tập.

Hikari Sentai Maskman - Chiến đội ánh sáng Maskman

Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman

Bộ Phim Chiến Đội Ánh Sáng gồm có một nhóm các dũng sĩ,những người được sử dụng Aura Power dưới sự chỉ dẫn của vị chỉ huy Sugata dùng để đánh bại Đế Chế Dưới Lòng Đất Tube.Đây là bộ Sentai đầu tiên có thêm một người chiến binh màu xanh lá (tên là X1 Mask )
Đế chế dưới lòng đất đã gửi IAL đóng giả làm ‘Mio’ để làm người do thám và báo cáo tình hình ở trên mặt đất.Và Mio đã trở thành bạn gái của Takeru .Và thế là Tube đã bắt cóc Mio trở lại lòng đất và tuyên xử phạt cô bị giam trong băng vì cô đã phải lòng yêu con người.Và vì lý do tìm và giải cứu IAL / Mio, Takeru đã trở thành dũng sĩ Red Mask của biệt đội Maskman.

Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman nội dung nói về những dũng sĩ, những người có thể sử dụng năng lượng Aura Power. Nhóm dũng sĩ dưới sự chỉ huy của Sugata đã chống lại Đế chế dưới lòng đất Tube nhằm xâm chiếm trái đất.

Đây cũng là Series Sentai đầu tiên có chiến binh màu xanh lá.

download - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 2 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 3 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 4 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 5 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 6 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 7 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 8 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 9 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 10 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 11 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 12 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 13 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 14 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 15 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 16 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 17 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 18 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 19 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 20 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 21 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 22 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 23 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 24 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 25 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 26 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 27 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 28 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 29 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 30 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 31 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 32 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 33 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 34 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 35 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 36 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 37 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 38 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 39 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 40 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 41 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 42 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 43 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 44 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 45 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 46 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 47 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 48 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 49 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 50 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman
Download Vietsub Tập 51 - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman

Comment - Hikari Sentai Maskman – Chiến đội ánh sáng Maskman