Download - Vietsub
Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

infomation - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Title Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 48 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1996

Description - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger được sản xuất năm 1996. Với 48 tập phim, là  chương trình truyền hình tokusatsu của Nhật Bản. Đây là bộ phim Super Sentai thứ 20 của Toei. Bản Mĩ hoá là Power Rangers: Turbo.

Gekisou Sentai Carranger

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger nội dung nói về cuộc gặp định mệnh của Dappu mội người ngoài hành tinh và 5 công nhân đến từ Pegasus Auto Garage. Chính cuộc gặp gỡ này đã biến họ trở thành  Carranger với sức mạnh “Carmagic” để chống lại bọn xấu.

Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

download - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 2 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 3 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 4 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 5 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 6 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 7 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 8 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 9 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 10 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 11 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 12 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 13 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 14 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 15 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 16 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 17 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 18 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 19 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 20 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 21 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 22 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 23 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 24 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 25 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 26 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 27 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 28 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 29 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 30 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 31 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 32 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 33 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 34 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 35 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 36 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 37 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 38 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 39 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 40 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 41 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 42 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 43 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 44 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 45 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 46 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 47 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger
Download Vietsub Tập 48 - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger

Comment - Gekisou Sentai Carranger – Chiến đội Xe đua Carranger