Download - Vietsub
Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou

infomation - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou

Title Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou Category Garo Series Vietsub Episodes 23 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2015

Description - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou

Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou là tiếp nối series Garo – Người Soi Sáng Bóng đêm, series kể tiếp câu chuyện về chàng Hoàng kim kị sỹ GARO Dougai Ryuga. Tập đầu tiên của series bắt đầu công chiếu vào ngày 04/04/2015.

2015 - Garo - Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] - Gold Storm Shou

2015 – Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou

Thanh kiếm Houken (法剣 Pháp Kiếm) huyền thoại đang phong ấn bóng đêm ở một điện thờ. Nhưng rồi nó đã bị đánh cắp, bị tách thành hai thanh đoản kiếm rồi bay đi.

Hoàng kim kị sỹ Dougai Ryuga nhận được lệnh truy tìm hai thanh đoản kiếm đó. Nhưng Ryuga và Rian không phải là người duy nhất truy tìm chúng. Ngoài họ ra còn có hai người bí ẩn là Jinga và Amily, một Ma Giới Tu Sỹ là Gald và một Ma Giới Kị Sỹ là Akizuki Daigo.

Mỗi người đều truy tìm hai thanh đoản kiếm vì những lí do riêng biệt. Rốt cuộc mục đích của họ là gì? Là một người bảo hộ, cuộc chiến của Hoàng kim kị sỹ bắt đầu từ đây.

download - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 2 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 3 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 4 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 5 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 6 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 7 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 8 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 9 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 10 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 11 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 12 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 13 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 14 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 15 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 16 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 17 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 18 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 19 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 20 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 21 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 22 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou
Download Vietsub Tập 23 - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou

Comment - Garo – Ma Giới Kỵ Sĩ [Phần 5] – Gold Storm Shou