Download - Vietsub
Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger

infomation - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger

Title Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 50 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2008

Description - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger

Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger là tựa series truyền hình Super Sentai thứ 32 của Toei Company, trình chiếu ngày 17 tháng 2 năm 2008, một tuần sau khi Juken Sentai Gekiranger kết thúc, và kết thúc ngày 8 tháng 2 năm 2008.

Engine Sentai Go-onger - Chiến đội động cơ Go-onger

Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger

Bộ phim nằm trong giờ phim Super Hero Time của TV Asahi 2008 bên cạnh Kamen Rider Kiva. Motif của series là động vật, công nghiệp xe đua, và môi trường. Bản Mỹ hóa là Power Rangers: R.P.M.

Engine Sentai Go-onger - Chiến đội động cơ Go-onger

Engine Sentai Go-onger 

Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger nội dung phim bắt đầu khi một trong số 10 Thế giới Mạng (Braneworld), trong đó thế giới của chúng ta được gọi là Thế giới Loài Người (Human World), tồn tại một thế giới khác được gọi là Thế giới Máy (Machine World). Đây là nơi ở của các Engines, một chủng tộc sinh vật mang hình dáng của các phương tiện đi lại, và cũng là nơi chúng chiến đấu chống lại thế lực của Gaiark, kẻ muốn gây ô nhiễm cho thế giới này.

Engine Sentai Go-onger - Chiến đội động cơ Go-onger

Chiến đội động cơ Go-onger

Sau khi thất bại, ba Bộ trưởng Ô Nhiễm của hắn trốn thoát đến Trái Đất và nhận thấy đấy là nơi dễ dàng hơn để biến thiên đường của chúng thành sự thật. Sáu Engines mau chóng đuổi theo bọn chúng đến Thế giới Loài Người, và chọn ra năm con người trẻ tuổi thành bạn đồng hành, họ trở thành các Go-onger. Trong suốt cuộc hành trình, họ đã nhận được sự giúp đỡ của các Go-onWings cũng như các Wings Engines, các Engine Cổ Đại để chống lại Gaiark và những thế lực khác từ các Thế giới Mạng.

download - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 2 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 3 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 4 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 5 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 6 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 7 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 8 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 9 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 10 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 11 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 12 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 13 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 14 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 15 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 16 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 17 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 18 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 19 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 20 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 21 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 22 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 23 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 24 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 25 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 26 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 27 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 28 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 29 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 30 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 31 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 32 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 33 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 34 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 35 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 36 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 37 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 38 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 39 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 40 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 41 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 42 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 43 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 44 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 45 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 46 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 47 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 48 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 49 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger
Download Vietsub Tập 50 - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger

Comment - Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger