Download - Vietsub
Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix

infomation - Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix

Title Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 2018

Description - Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix

Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix 10 năm sau khi đánh bại Gaiark, Human đã có một bước tiến mới trong công nghệ đó là Sakoku Barrier dùng ngăn cách Human World với những thế giới song song khác & Ener Chip dùng để thay thế cho ví tiền, điện thoại do bộ trưởng Noizumi thực hiện.

Engine Sentai Go-onger - Chiến đội động cơ Go-onger

Engine Sentai Go-onger – Chiến đội động cơ Go-onger

Bề ngoài trong trong rất tốt đẹp nhưng 2 thứ đó thật chất ẩn chứa 1 âm mưu khác. Go-onger lúc này sẽ đứng ra lật đổ âm mưu đó nhưng lúc này ngoài Sousuke thì mọi người đã thay đổi và do có Sakoku Barrier nên các Engine không thể giúp. Họ sẽ làm sao để chiến thắng?

download - Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix vietsub

Comment - Engine Sentai Go-Onger 10 Years Grand Prix