Download - Vietsub
Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

infomation - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Title Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1980

Description - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman – Chiến đội điện tử Denziman là series thứ tư của Tokusatsu nổi tiếng vào năm 1980. Là series Super Sentai nói về chủ đề điện tử. Phim chiếu sau khi Battle Fever J kết thúc. Phát sóng 3/2/1980 – 31/1/1981.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman – Chiến đội điện tử Denziman

Câu chuyện bắt đầu từ 3000 năm trước đây, các Clan Vader tàn phá Denzi Star. Denzi Land,một hòn đảo từ Denzi Star, hạ cánh trên trái đất.Trong thời hiện đại,máy tính của Denziland thức dậy Denzidog IC khi nó phát hiện các Vader Clan tiếp cận trái đất.IC đã tìm thấy 5 thanh niên (người có thể hoặc không thể là con cháu của những người Denzi) để trở thành Denziman để bảo vệ trái đất, mục tiêu tiếp theo của Vader Clan.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Denshi Sentai Denziman

Các Denziman bắt đầu một hồ sơ dài thành công với sự thất bại của Vader quái vật số 00,Flying Squirreler.

Denshi Sentai Denziman - Chiến đội Điện Tử Denzimen

Chiến đội điện tử Denziman

download - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 2 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 3 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 4 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 5 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 6 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 7 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 8 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 9 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 10 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 11 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 12 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 13 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 14 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 15 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 16 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 17 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 18 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 19 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 20 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 21 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 22 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 23 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 24 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 25 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 26 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 27 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 28 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 29 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 30 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 31 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 32 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 33 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 34 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 35 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 36 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 37 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 38 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 39 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 40 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 41 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 42 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 43 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 44 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 45 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 46 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 47 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 48 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 49 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 50 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen
Download Vietsub Tập 51 - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen

Comment - Denshi Sentai Denziman – Chiến đội Điện Tử Denzimen