Download - Vietsub
Dengeki Sentai Changeman – The Movie

infomation - Dengeki Sentai Changeman – The Movie

Title Dengeki Sentai Changeman – The Movie Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 1985

Description - Dengeki Sentai Changeman – The Movie

Dengeki Sentai Changeman: The Movie được phát hành tại liên hoan phim Spring Toei Manga Matsuri vào ngày 16 tháng 3 năm 1985.

Dengeki Sentai Changeman - Chiến đội Earth Force

Dengeki Sentai Changeman – Chiến đội Earth Force

Dengeki Sentai Changeman – Chiến đội Earth Force – The Movie nội dung phim bắt đầu khi Changeman phải làm việc với một viện động đất để ngăn Trái đất bị phá hủy trong biển lửa của Gozma.

download - Dengeki Sentai Changeman – The Movie vietsub

Comment - Dengeki Sentai Changeman – The Movie