Download - Vietsub
Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

infomation - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Title Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 18 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1986

Description - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Choushinsei Flashman - Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Choushinsei Flashman

Choushinsei Flashman là series thứ 10 được ra mắt trong năm 1986 được phát trên kênh truyền hình TV Asashi của Nhật Bản.

Choushinsei Flashman - Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman nội dung nói về 5 đứa trẻ bị tổ chức Reconstructive Experiment Empire Mess bắt cóc trong năm 1966 về hành tinh Flash để thí nghiệm. 20 năm sau chúng định tiêu diệt trái đất thì cả 5 đều thoát được và trở thành Flashman đánh bại chúng để tìm cha mẹ ruột của mình.

Choushinsei Flashman - Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

download - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 2 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 3 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 4 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 5 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 6 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 7 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 8 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 9 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 10 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 11 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 12 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 13 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 14 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 15 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 16 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 17 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman
Download Vietsub Tập 18 - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman

Comment - Choushinsei Flashman – Chiến đội Siêu lân tinh Flashman