Download - Vietsub
Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân

infomation - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân

Title Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân Category Other Series Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 2003

Description - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân

Chouseishin Gransazer được dịch sang tiếng Việt là Thần tuyệt tinh Gransazer, thường được biết đến với tên Siêu nhân Kỳ lân là một bộ phim truyền hình tokusatsu siêu anh hùng, được sản xuất bởi Công ty TNHH Toho, và Konami.

Chouseishin Gransazer

400 triệu năm trước, trên Trái Đất hình thành một nền văn minh tiên tiến hiện đại, vượt xa nền văn minh bây giờ, tuy nhiên người ngoài hành tinh đã tấn công và hủy diệt nền văn minh đó. 400 triệu năm sau đó, 12 hậu duệ của các chiến binh của nền văn minh đó (được gọi là các Sazer) đã thức tỉnh sức mạnh bên trong con người mình và hình thành 4 Tribe (tộc): lửa, gió, đất và nước.

Siêu nhân Kỳ lân

Mỗi một Sazer lại đại diện cho một trong 12 cung hoàng đạo. Lúc đầu, họ chiến đấu lẫn nhau, nhưng sau khi biết được sự thật về tổ tiên của mình và lý do vì sao họ thức tỉnh, nhóm Gransazer đã kết hợp lại để bảo vệ Trái Đất khỏi Gofumanafu, 1 liên minh người ngoài hành tinh đang âm mưu tiêu diệt mọi sự sống trên hành tinh này.

download - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 2 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 3 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 4 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 5 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 6 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 7 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 8 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 9 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 10 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 11 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 12 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 13 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 14 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 15 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 16 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 17 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 18 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 19 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 20 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 21 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 22 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 23 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 24 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 25 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 26 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 27 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 28 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 29 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 30 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 31 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 32 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 33 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 34 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 35 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 36 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 37 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 38 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 39 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 40 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 41 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 42 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 43 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 44 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 45 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 46 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 47 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 48 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 49 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 50 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân
Download Vietsub Tập 51 - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân

Comment - Chouseishin Gransazer – Siêu nhân Kỳ Lân