Download - Vietsub
Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

infomation - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Title Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 51 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1991

Description - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman - Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman

Choujin Sentai Jetman nội dung vào năm 199X, tại trung tâm lực lượng bảo vệ trái đất. Các nhà nghiên cứu đã phát triển 1 loại công nghệ mới giúp con người có khả năng biến đổi. Dự án đó mang tên “J-Project”. Người đứng đầu dự án này là Odagiri Aya đã chọn ra năm người của Sky Force để thử nghiệm. Và đã có một thành viên thành công đầu tiên đã trở thành Red Hawk, Jetman đầu tiên.

Choujin Sentai Jetman - Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman nội dung tiếp tục khi  Earthship bất ngờ bị tấn công bởi Vyram. Vyram là một tổ chức ngoài không gian chuyên đi tấn công và xâm chiếm những chiều không gian khác. Và tiếp đến là Trái Đất. Bọn chúng đã giết chết Rie – người yêu của Ryu.

Choujin Sentai Jetman - Chiến độ Người chim Jetman

Chiến độ Người chim Jetman

Trong lúc hỗn loạn, những làn sóng Birdonic còn lại phóng rải rác vào Trái Đất và vô tình xâm nhập vào cơ thể của 4 người dân thường, họ đã vô tình trở thành Jetman. 5 thành viên Jetman đã hội tụ và cùng nhau chống lại Vyram. Thành lập Chiến độ Người chim Jetman

download - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman vietsub

Download Tập
Download Vietsub Tập 1 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 2 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 3 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 4 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 5 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 6 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 7 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 8 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 9 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 10 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 11 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 12 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 13 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 14 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 15 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 16 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 17 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 18 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 19 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 20 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 21 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 22 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 23 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 24 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 25 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 26 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 27 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 28 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 29 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 30 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 31 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 32 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 33 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 34 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 35 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 36 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 37 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 38 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 39 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 40 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 41 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 42 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 43 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 44 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 45 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 46 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 47 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 48 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 49 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 50 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman
Download Vietsub Tập 51 - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman

Comment - Choujin Sentai Jetman – Chiến độ Người chim Jetman