Download - Vietsub
Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman

infomation - Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman

Title Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman Category Series Super Sentai Vietsub Episodes 9 Episodes Type Series Format File MP4 Year 1984

Description - Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman

Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman là bộ thứ 8 trong series Super Sentai  được phát sóng tháng 2 năm 1984 đến tháng 1 năm 1985.

Choudenshi Bioman - Chiến đội điện tử Bioman

Choudenshi Bioman

Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman nội dung nói về hành tinh Bio bị phá hủy sau cuộc chiến tranh thế giới nổ ra khi dử dụng các hạt Bio. Nhằm múc đích muốn khôi phục lại hòa bình liên minh của hành tinh Bio các nhà khoa học đã gửi các Robot khổng lồ cùng các hạt Bio về Nhật Bản thế kỷ 15. Nơi có có 5 bạn trẻ sẽ sử dụng các hạt Bio để chống lại những thế lực đen tối.

Choudenshi Bioman - Chiến đội điện tử Bioman

Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman

Sau đó 5 thế kỷ, Các hạt Bio được truyền đến thế hệ con cháu và được lựa chọn bởi Peebo và Robo Bio. Họ đã trở thành Chiến đội điện tử Bioman nhằm bảo vệ trái đất khỏi để chế Gear mới. Đứng đầu là nhà bác học điên Dortor Man.

Choudenshi Bioman - Chiến đội điện tử Bioman

Chiến đội điện tử Bioman

download - Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman vietsub

Comment - Choudenshi Bioman – Chiến đội điện tử Bioman