Download - Vietsub
Battle Fever J – The Movie

infomation - Battle Fever J – The Movie

Title Battle Fever J – The Movie Category Movie Super Sentai Vietsub Type Movie Format File MP4 Year 1980

Description - Battle Fever J – The Movie

Battle Fever J - Chiến Đội Vũ Công

Battle Fever J Movie

Battle Fever J – The Movie nội dung nói về cuộc chiến chống lại cái ác tại địa cầu. Nơi diễn ra sự đối đầu giữa ánh sáng và bóng tôi, nơi công lý được thực thi để bảo vệ loài người khỏi quỷ dữ.

Mời các bạn xem phim.

download - Battle Fever J – The Movie vietsub

Comment - Battle Fever J – The Movie